top of page
massimiliano-morosinotto-AeKWNaYNDk0-uns

OM PSYKOSYNTES

Psykosyntesterapi är terapiform som fokuserar både livets och individens svårigheter och på dess möjligheter. Ett grundläggande förhållningssätt är betydelsen av att förstå hur vi formats av vår historia och samtidigt se att vi är mer än denna; att uppmärksamma och utforska det framåtriktade, det vi längtar och strävar efter. Psykosyntesterapin ser till hela människan; kropp, tanke, känsla och själ.

Terapiarbetet tar utgångspunkt i samtalet men även andra tekniker och metoder användas som till exempel gestaltterapi, visualiseringar och friteckning.

Psykosyntesens grundare Roberto Assagioli ville att psykologin skulle vara praktisk och en hjälp till att leva fullt och rikt.

Om Psykosyntes: About Me
bottom of page