top of page

ATT VARA PRAKTIKKLIENT

Att vara praktikklient innebär en möjlighet att gå i terapi till ett reducerat pris, för närvarande 400 kr per timme. Eftersom jag är under utbildning går jag regelbundet i handledning hos erfarna terapeuter med djup kännedom om Psykosyntes. Det är en trygghet både för dig och för mig.  

Mer information finns här: https://www.psykosyntesakademin.se/terapi/bli-praktikklient/


Samtalen sker på Luntmakargatan i centrala Stockholm men också digitalt om det passar dig bättre.

Att vara praktikklient: About Me
bottom of page